Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Người dân Pác Nặm tập trung chăm sóc Ngô ruộng và soi bãi.

( Cập nhật lúc: 12/04/2018  )

            Thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn huyện Pác Nặm đang tích cực xuống đồng làm cỏ và chăm sóc các diện tích gieo trồng cây ngô ruộng và ngô soi bãi.

Bà con Sán Chỉ thôn Khuổi Bẻ - Bộc Bố làm cỏ các diện tích ngô soi bãi.

             Vụ xuân 2018 này toàn huyện Pác Nặm gieo trồng được trên 200ha ngô ruộng và ngô soi bãi với cơ cấu giống chủ yếu là các giống ngô lai như: CP999, CP888, CP3Q, Bioseed 9698, NK4300, AG59, MX10.....tập trung nhiều ở một số xã như Bộc Bố, Bằng Thành và Nghiên Loan. Hiện nay cây ngô đang trong giai đoạn phát triển từ 4-5 lá nên người dân đang tiến hành bón thúc lần 1 kết hợp làm cỏ, xới phá váng và vun nhẹ.

             Trên một số diện tích đã bắt đầu xuất hiện sâu bệnh gây hại bao gồm Sâu xám, sâu khoang và sâu đục nõn. Chính vì vậy, ngành chức năng của huyện đang chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động người dân song song với việc làm cỏ, bón thúc cũng cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng nhằm phát hiện sớm các loại sâu bệnh hại để có hướng phòng trừ kịp thời, đảm bảo cây ngô được sinh trưởng và phát triển tốt nhất ./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In