Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Người dân Pác Nặm chủ động làm đất sản xuất vụ Xuân.

( Cập nhật lúc: 06/12/2018  )

            Để bảo đảm khung thời vụ sản xuất vụ, ngay sau khi thu hoạch vụ mùa, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã tuyên truyền, vận động người dân chủ động cày ải các diện tích gieo trồng cây lúa xuân năm 2019.

Nông dân xã Cao Tân đang khẩn trương cày ải cho vụ xuân 2019.

            Trong vụ xuân 2019, huyện Pác Nặm có kế hoạch gieo trồng gần 2.800 ha, trong đó diện tích trồng cây lúa là 805 ha, diện tích trồng cây ngô là 1.992 ha. Đến thời điểm này, người dân tại một số xã như: Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Bộc Bố, Nghiên Loan đã chủ động cày ải đất.

            Theo chỉ đạo của UBND huyện, các xã hướng dẫn người dân gieo mạ xung quanh tiết lập xuân. Che phủ Nilon chống rét cho mạ. Phấn đấu kết thúc gieo cấy toàn bộ trước ngày 15/3/2019. Những diện tích thiếu nước không có khả năng cấy lúa vận động nhân dân chuyển sang trồng các cây trồng cạn như: ngô, đậu tương, lạc../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In