Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Mục tiêu xóa nghèo cho 100% hộ nghèo thuộc Chính sách ưu đãi, gia đình có công.

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )

         Thực hiện Chương trình xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi, gia đình có công trên địa bàn, huyện Pác Nặm đang tổ chức triển khai các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo cho các hộ nghèo người có công và huy động nguồn lực thực hiện.

Phấn đấu xóa nghèo cho 100% hộ Chính sách ưu đãi, gia đình có công.

         Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018, số hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn huyện hiện có 08 hộ. Trong đó có 01 hộ nghèo có thành viên là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày , 01 hộ nghèo có thành viên là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 03 hộ nghèo là gia đình thờ cúng liệt sĩ, 03 hộ nghèo là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Với mục tiêu phấn đấu đấu đến năm 2020 các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, và xóa nghèo cho 100% hộ nghèo thuộc đối tượng trên.

        Huyện Pác Nặm đang tổ chức xây dựng kế hoạch giảm nghèo, trong đó ưu tiên giảm nghèo cho hộ nghèo người có công ngay từ đầu năm theo lộ trình. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho hộ nghèo người có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác tín dụng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo người có công. Huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án giảm nghèo, trong đó tập trung nguồn lực cho 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In