Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm triển khai tốt Quyết định 2085/QĐ-TTg.

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

          Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, đến nay huyện Pác Nặm đã có 27 hộ dân được vay vốn để tạo đất sản xuất, phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản từ nguồn vốn vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.

          Đây là chính sách mới, là chính sách quan trọng tích hợp các chính sách hết hiệu lực sau năm 2015 triển khai cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Với những mục tiêu hết sức cụ thể, Quyết định số 2085/QĐ-TTg đã giúp các hộ đồng bào DTTS ở Pác Nặm giải quyết được những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác. Bên cạnh đó, Quyết định 2085 cũng đã giúp địa phương bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các hộ DTTS còn du canh du cư, di cư tự do, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận tốt hơn với nguồn tín dụng ưu đãi.

          Mặc dù vậy, nhu cầu của các đối tượng này trên địa bàn huyện Pác Nặm là rất lớn, do đó Nhà nước cần tiếp tục xem xét, bố trí nguồn kinh phí kịp thời để địa phương triển khai thực hiện Chính sách tới được đông đảo người dân nhiều hơn nữa trong thời gian tới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In