Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hội CCB xã Cổ Linh nỗ lực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

( Cập nhật lúc: 27/06/2020  )

            Những năm qua, Hội CCB xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.         

            Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới". Hoạt động của Hội CCB xã Cổ Linh đã có sự phát triển toàn diện, giành được nhiều kết quả tích cực và quan trọng, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển KTXH và xây dựng NTM ở địa phương. Các Hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ".

Hội viên CCB xã Cổ Linh được tạo điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.

            Ông Lường Văn Đoàn - Chủ tịch Hội CCB xã Cổ Linh phấn khởi cho biết: Hội CCB xã Cổ Linh hiện có 5 Chi hội với 73 Hội viên tham gia sinh hoạt. Để thu hút hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức, Hội CCB xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các chi hội duy trì nếp sinh hoạt đúng, đủ nội dung và thời gian. Đặc biệt, nội dung sinh hoạt được đổi mới, phong phú, gắn với giới thiệu, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Hội còn thường xuyên nắm bắt tình hình, nguyện vọng của hội viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng và đề xuất với cấp trên có hướng giải quyết, tạo niềm tin vào tổ chức hội. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động Hội CCB xã ngày càng được nâng cao. Hội CCB xã Cổ Linh cũng hết sức trú trọng vào công tác giúp hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cho đến nay chỉ còn 09 hộ Hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo và 08 hộ cận nghèo.

            Hiện nay, hội CCB xã Cổ Linh đang quản lý nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng CSXH tổng dư nợ đạt 6 tỷ đồng, có 133 hộ được vay. Hội cũng vận động hội viên tham gia đóng góp nguồn quỹ hội được trên 27 triệu đồng, đạt bình quân 381.000đ/ 1 hội viên. Từ việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp nhiều hội viên CCB trong xã phát triển các mô hình kinh tế, đem lại hiệu quả cao. Qua thống kê, trong tổ chức Hội CCB xã Cổ Linh hiện có 05 mô hình kinh tế, chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Đời sống của Hội viên CCB xã Cổ Linh ngày càng được nâng cao hơn.

            Đặc biệt, trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Hội CCB xã Cổ Linh đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia đóng góp, công sức, tiền của cho xây dựng NTM của xã nhà. Trở thành một trong những tổ chức hội đi đầu trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, nhiều CCB trong xã đã tình nguyện hiến đất để làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, bản. Bên cạnh đó, CCB còn tham gia đóng góp tiền mặt và hàng nghìn ngày công lao động. Các hội viên CCB xã cũng tham gia vào các tổ thanh tra nhân dân, giám sát các công trình xây dựng NTM ở các thôn, bản nhằm chống thất thoát, tham ô, lãng phí trong xây dựng....

            Bằng sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội CCB xã Cổ Linh đã xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Những hoạt động có hiệu quả của các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo nên sự gắn kết trong hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội, thu hút cựu chiến binh vào hội ngày càng đông. Sự quan tâm, tin tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với tổ chức hội cựu chiến binh ngày càng được khẳng định, uy tín của tổ chức Hội và sự yêu mến của nhân dân ngày càng được củng cố, nâng cao./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In