Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Dư nợ cho vay Giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH tăng cao.

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

            Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm (GQVL) của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hàng trăm hộ gia đình ở Pác Nặm đã được “tiếp sức” phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

            Vốn này đã góp phần GQVL, khôi phục các ngành nghề truyền thống, hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Hiện tại, tổng dư nợ Chương trình cho vay GQVL trên địa bàn huyện đạt gần 10,9 tỷ đồng,  tăng hơn 1,2 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019, hoàn thành 98,9% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nguồn vốn vay GQVL đã phát huy được hiệu quả giúp người dân nâng cao thu nhập.

            Để nguồn vốn Chương trình cho vay GQVL phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Pác Nặm đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chủ động trong công tác điều hành, quản lý, phân bổ vốn, trong đó, ưu tiên đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động. Việc triển khai cho vay vốn thực hiện theo phương châm đúng quy định, quy trình nghiệp vụ, đúng đối tượng thụ hưởng. Sau khi giải ngân vốn, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ với mạng lưới các tổ TK&VV, thường xuyên giám sát các thành viên để bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Ngoài ra, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi nợ đến hạn, đẩy nhanh quay vòng vốn để tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động có nhu cầu vay vốn GQVL. Góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In