Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Cho đến thời điểm này, huyện Pác Nặm mới chỉ có 05 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM mà tất cả 10 xã đạt được.

( Cập nhật lúc: 23/03/2020  )

            Cho đến thời điểm này, huyện Pác Nặm mới chỉ có 05 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM mà tất cả 10 xã đạt được.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Pác Nặm ngày một được nâng cao.

            05 tiêu chí NTM mà 10/10 xã ở Pác Nặm đều đạt là: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 3 - Thủy lợi; Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm và Tiêu chí số 15 - Y tế. Bên cạnh đó, huyện Pác Nặm cũng đã có 02 tiêu chí đạt 09 xã là Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo và Tiêu chí số 16 - Văn hóa.

            Sao hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, sự đoàn kết gắn bó và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chí trị huyện Pác Nặm thì chương trình NTM đã có những tác động hết sức tích cực đối với nền KTXH-QPAN địa phương. Đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. Huyện Pác Nặm đang tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM theo đúng lộ trình đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In