Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Cấp phép được gần 90 giấy phép khai thác gỗ rừng trồng.

( Cập nhật lúc: 02/10/2017  )

            Từ đầu năm đến nay, UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã cấp được gần 90 giấy phép khai thác gỗ rừng trồng cho người dân.

Nhiều diện tích rừng trồng theo dự án 147 đã đến tuổi khai thác.

            Cụ thể, UBND huyện cấp 01 giấy phép khai thác gỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ với khối lượng trên 9m3, UBND các xã đã cấp 86 giấy phép với tổng khối lượng gỗ khai thác trên 6.300m3. Khối lượng được phép khai thác này nằm ở hầu khắp các xã trên địa bàn, trong đó nhiều nhất là các xã Bằng Thành, Bộc Bố và Cổ Linh. Số gỗ được người dân khai thác chủ yếu là gỗ rừng trồng đã đến tuổi thu hoạch thuộc dự án 147 như gỗ keo, mỡ và xoan.

            Việc thực hiện kịp thời các thủ tục để cấp phép khai thác gỗ rừng trồng cho người dân đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở chế biến gỗ ở địa phương và các thương lái ngoài huyện tiếp cận được với sản phẩm gỗ của Pác Nặm, tạo cộng ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách và đặc biệt là thúc đẩy phát triển kinh tế rừng một cách bền vững./.  

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In