Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

84% số hộ dân ở Pác Nặm tham gia tổ chức Hội nông dân.

( Cập nhật lúc: 05/06/2018  )

             Cho đến thời điểm hiện tại đã có 84% trong tổng số 6.127 hộ sản xuất nông nghiệp ở huyện Pác Nặm tham gia tổ chức Hội nông dân. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Hội Nông dân huyện Pác Nặm đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho hội viên.

Tổ chức Hội nông dân ở Pác Nặm ngày càng phát huy tốt vai trò.

             Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, Hội nông dân các cấp ở Pác Nặm đã kết nạp mới được gần 1.000 hội viên. Hội nông dân huyện cũng chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Hội...được 805 lượt  buổi với trên 32.000 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 18.000 lượt hội viên nông dân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn vay cho 1.730 hộ dân với tổng dư nợ trên 56,4 tỷ đồng.

             Để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới các cấp hội Nông dân ở Pác Nặm sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ hội nông dân ở cơ sở; đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh; vận động hội viên tham gia vào tổ chức hội. Đồng thời có nhiều giải pháp hữu hiệu, nhằm từng bước chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Nông dân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In