Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

26 hộ dân xã Cổ Linh được hỗ trợ PTSX từ nguồn vốn Chương trình 135 năm 2020.

( Cập nhật lúc: 01/07/2020  )

            Trong năm 2020 này, từ nguồn vốn Chương trình 135 xã Cổ Linh đã tiến hành hỗ trợ 26 hộ dân thực hiện Dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản, với tổng kinh phí gần 286 triệu đồng.

Gần 200 hộ dân của xã Cổ Linh đã được hỗ trợ PTSX từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

            Ngoài Dự án thực hiện năm 2020 thì trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, xã Cổ Linh cũng đã triển khai thêm 4 Dự án hỗ trợ PTSX khác từ nguồn vốn Chương trình 135 với tổng số tiền trên 1 tỷ 150 triệu đồng. Cụ thể, năm 2016 xã triển khai hỗ trợ mô hình trồng cây mận sớm với 68 hộ dân tham gia, hỗ trợ mô hình trồng rau vụ sớm với 08 hộ dân tham gia; năm 2017 hỗ trợ mô hình trồng cây hồng không hạt với 46 hộ dân tham gia; năm 2018 và năm 2019 hỗ trợ triển khai mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản với 44 hộ dân tham gia.

            Cùng với nguồn vốn của các Chương trình khác như: Chương trình 30a, xây dựng nông thôn mới....thì nguồn hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135 đã trở thành đòn bẩy quan trọng, là điểm tựa vững chắc để người dân, nhất là các hộ nghèo ở xã Cổ Linh nói riêng và huyện Pác Nặm nói chung phát huy tiền năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In