Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

10/10 xã của Pác Nặm có hệ thống Truyền thanh cơ sở.

( Cập nhật lúc: 14/11/2018  )

             Cho đến thời điểm này, tất cả 10/10 xã của huyện Pác Nặm đều đã được đầu tư lắp đặt hệ thống Truyền thanh cơ sở, phục vụ tốt các hoạt động trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Hệ thống TTCS đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền.

           Trong tổng số 10 trạm truyền thanh cơ sở hiện nay ở Pác Nặm thì có 08 trạm được đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở của Bộ Thông tin và Truyền thông. Còn lại 02 xã là An Thắng và Giáo Hiệu sử dụng nguồn ngân sách địa phương để mua sắm, lắp đặt. Tất cả các trạm truyền thanh cấp xã đều là hệ thống truyền thanh không dây với tổng số hơn 80 cụm loa.

            Đây là phương tiện tuyên truyền hữu hiệu, nhanh nhạy, kịp thời và hiệu quả, nhất là đối với địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa như Pác Nặm. Hệ thống truyền thanh cơ sở không chỉ là công cụ trực tiếp của Đảng, Chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh....mà nó còn góp phần hết sức quan trọng để các xã trong huyện hoàn thành tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In