Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

88,4% số hộ lao động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

( Cập nhật lúc: 03/12/2018  )

            Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm có 6.198 hộ dân lao động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 88,4%.

Pác Nặm có nguồn lao động hết sức dồi dào.

            Đây là nguồn lao động hết sức dồi dào, Các lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Pác Nặm đều có trình độ cơ bản đáp ứng được nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện nay, huyện Pác Nặm đang tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Bên cạnh đó, cùng với xu thế phát triển của xã hội, khoa học công nghệ dần thay thế cho sức lao động của con người nên việc quan tâm hướng dẫn, đào tạo nghề nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động này là việc làm hết sức cần thiết, đã và đang được các cấp chính quyền địa phương tập trung thực hiện.

            Mặt khác, đây cũng sẽ là nguồn lực quan trọng để huyện thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đáp ứng được nguồn lao động tại chỗ cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất một cách bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In