Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm 2019 (chỉ tiêu năm 2018) vòng 1

( Cập nhật lúc: 06/08/2019  )
Tác giả:  UBND huyện Pác Nặm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu 2018) vòng 1(16/07/2019)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụngviên chức ngành Giáo dục đào tạo huyện Pác Nặm chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1)(24/06/2019)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018(21/05/2019)

PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)(09/05/2019)

Thông báo về việc thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)(09/05/2019)

Về việc thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2019(09/05/2019)

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và lựa chọn môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2018(09/05/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 10/01/2019)(11/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 09/01/2019)(10/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 09/01/2019)(10/01/2019)

Sign In