Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )
Tác giả:  UBND huyện Pác Nặm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo về việc thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)(09/05/2019)

Về việc thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2019(09/05/2019)

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và lựa chọn môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2018(09/05/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 10/01/2019)(11/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 09/01/2019)(10/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 09/01/2019)(10/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 08/01/2019)(09/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (tính đến 07/01/2019)(08/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (tính đến 06/01/2019)(07/01/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo niêm yết công khai danh sách Thí sinh đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (tính đến ngày 04/01/2019)(05/01/2019)

Sign In