Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 10/01/2019)

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 09/01/2019)

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 09/01/2019)

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (ngày 08/01/2019)

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (tính đến 07/01/2019)

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo vị trí của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (tính đến 06/01/2019)

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm thông báo niêm yết công khai danh sách Thí sinh đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018 (tính đến ngày 04/01/2019)

Xem tiếp


Nhằm mục tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao. Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 98 chỉ tiêu, trong đó bậc Mầm non 43 chỉ tiêu; Bậc Tiểu học 25 chỉ tiêu; Bậc Trung học cơ sở 30 chỉ tiêu.

Xem tiếp


Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Pác Nặm năm 2018

Xem tiếp


Về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã huyện Pác Nặm

Xem tiếp

12345
Sign In