Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu năm 2018)

Xem tiếp


Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu năm 2018)

Xem tiếp


Thông báo kết quả điểm phần thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu 2018) vòng 2

Xem tiếp


Kế hoạch tuyển dụng bổ sung tri thức trẻ tỉnh nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Thông báo về việc triệu tập thi sinh tham gia dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019, chỉ tiêu năm 2018

Xem tiếp


Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm 2019 (chỉ tiêu năm 2018) vòng 1

Xem tiếp


Thông báo kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu 2018) vòng 1

Xem tiếp


Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụngviên chức ngành Giáo dục đào tạo huyện Pác Nặm chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1)

Xem tiếp


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018

Xem tiếp


PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

Xem tiếp

123456
Sign In