Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách giáo viên trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2020

Xem tiếp


Thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển và bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển tri thức trẻ tình nguyện

Xem tiếp


Thông báo kế quả tuyển chọn tri thức trẻ 30 a

Xem tiếp


Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu năm 2018)

Xem tiếp


Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu năm 2018)

Xem tiếp


Thông báo kết quả điểm phần thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu 2018) vòng 2

Xem tiếp


Kế hoạch tuyển dụng bổ sung tri thức trẻ tỉnh nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Thông báo về việc triệu tập thi sinh tham gia dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019, chỉ tiêu năm 2018

Xem tiếp


Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm 2019 (chỉ tiêu năm 2018) vòng 1

Xem tiếp


Thông báo kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2019 (chỉ tiêu 2018) vòng 1

Xem tiếp

1234567
Sign In