Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Xác định công tác trồng rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Pác Nặm đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả vụ trồng rừng năm 2016 này.

Xem tiếp


Trong những năm qua, huyện Pác Nặm luôn coi việc phát triển đàn trâu, bò là một trong những hướng đi chính cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương, và thực tế đã cho thấy đây là hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên hiện nay công tác phát triển tổng đàn ở Pác Nặm đang gặp phải nhiều khó khăn cần sớm được tháo gỡ

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 6, tại xã Công Bằng, Ban chỉ đạo chương trình “ Chung tay vì cộng đồng” tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ trao tặng bò cho các hộ nghèo tại Pác Nặm.

Xem tiếp


Trong vụ xuân năm 2016 này toàn huyện Pác Nặm đã gieo trồng được 36,95ha cây Đậu tương, đạt 184,75% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xem tiếp


Trong năm 2016 này người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm đã gieo trồng được 72,23ha cây Gừng, đạt 72% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện đề ra.

Xem tiếp


Năm 2016 này toàn huyện Pác Nặm có 17.035 người dân thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg với tổng mức kinh phí trên 1,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo.

Xem tiếp


Trong thời gian qua việc nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Pác Nặm vẫn còn rất manh mún, hiệu quả kinh tế chưa cao. Chính vì vậy chính quyền huyện Pác Nặm đã và đang nỗ lực tuyên truyền vận động các hộ dân có điều kiện mở rộng diện tích, tiến tới đưa nuôi trồng thủy sản trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế có hiệu quả cho người dân.

Xem tiếp


Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã được huyện Pác Nặm triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả.

Xem tiếp


Nhằm đảm bảo tốt nguồn cây giống phục vụ cho người dân trong vụ trồng rừng năm 2014, Ban quản lý dự án 147 của huyện Pác Nặm đã chủ động chỉ đạo ươm trên 182 vạn cây giống các loại.

Xem tiếp


Trong năm 2013 vừa qua mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tại, hạn hán cũng như sâu bệnh hại nhưng kết quả sản suất nông nghiệp của Pác Nặm vẫn đạt được kết quả rất khả quan.

Xem tiếp

1234
Sign In