Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Kết quả đấu thầu một số Công trình tại Huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 05/12/2012  )

- Quyết định số 1378/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây lắp công trình Trung tâm dạy nghề huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Đập mương Nà Chặm thôn Khai Khỉm xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Đường trung tâm xã An Thắng - Tân Hợi, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dân tái định cư thôn Khâu Vai, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình KCH trường tiểu học Nặm Đăm xã Cao Tân, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lớp mầm non + lớp tiểu học thôn Nặm Vằm, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đập mương Nà Chặm thôn Phai Khỉm xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Đường liên thôn Xuân La - Nà Án xã Xuân La, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Cầu treo Nà Phầy xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình KCH trường tiểu học Phja Đăm xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường mầm non xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình KCH trường mầm non Bản Nghè xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình KCH trường mầm non Khuổi Trà xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình KCH trường tiểu học Nà Cà xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Công Bằng, huyện Pác Nặm (Tải về)

 

- Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây lắp công trình Trụ sở uỷ ban nhân dân xã Cao Tân, huyện Pác Nặm (Tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In