Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Thông báo việc tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý

Xem tiếp


Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem tiếp


Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Xem tiếp


Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật chứng vụ án bị tịch thu sung công quý Nhà nước

Xem tiếp


Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem tiếp


Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án tịch thu sung công quỹ Nhà Nước

Xem tiếp


Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Xem tiếp

12
Sign In