Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Triển khai thực hiện “Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện” của Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 27/11/2017  )
Tác giả:  UBND huyện Pác Nặm
Nguồn: 
Sign In