Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2019

( Cập nhật lúc: 31/01/2019  )
Tác giả:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Pác Nặm
Nguồn: 
Sign In