Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2019

Xem tiếp


Triển khai thực hiện “Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện” của Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp


THÔNG BÁO Phân công lịch trực ngày nghỉ và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Xem tiếp


Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của Chương trình 135 năm 2011 thực hiện trong năm 2012, Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2012 và chuẩn bị cho công tác đầu tư năm 2013, ngày 5/12/2012, UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Văn bản số 456/UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao vốn làm chủ đầu tư triển khai tốt các nội dung công việc sau:

Xem tiếp


Để chủ động trong sản xuất vụ đông - xuân 2012 - 2013, ngày 5/12/2012, UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Văn bản số 457/UBND-NLN yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem tiếp

Sign In