Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp


Thông báo Phân công trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Thông báo về việc tổ chức đối thoại trực tuyến về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên Trang cổng thông tin điện tử Công an tỉnh năm 2019

Xem tiếp


Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về việc công bố hết Dịch lơn tả Châu phi trên địa ban xã Cao Tân huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2019

Xem tiếp


Triển khai thực hiện “Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện” của Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tiếp


THÔNG BÁO Phân công lịch trực ngày nghỉ và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Xem tiếp


Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của Chương trình 135 năm 2011 thực hiện trong năm 2012, Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2012 và chuẩn bị cho công tác đầu tư năm 2013, ngày 5/12/2012, UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Văn bản số 456/UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao vốn làm chủ đầu tư triển khai tốt các nội dung công việc sau:

Xem tiếp


Để chủ động trong sản xuất vụ đông - xuân 2012 - 2013, ngày 5/12/2012, UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Văn bản số 457/UBND-NLN yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem tiếp

Sign In