Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm: Chỉ đạo công tác giải ngân các nguồn vốn Chương trình 135 năm 2011 và Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2012

( Cập nhật lúc: 12/12/2012  )
Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của Chương trình 135 năm 2011 thực hiện trong năm 2012, Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2012 và chuẩn bị cho công tác đầu tư năm 2013, ngày 5/12/2012, UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Văn bản số 456/UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao vốn làm chủ đầu tư triển khai tốt các nội dung công việc sau:

Đối với nguồn vốn Chương trình 135 năm 2011 thực hiện trong năm 2012, Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2012:  Các chủ đầu tư tiến hành rà soát toàn bộ các nội dung công việc, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn, tiến hành chốt khối lượng thanh toán với Kho bạc Nhà nước trước 30/12/2012. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân thanh quyết toán, các chủ đầu tư cần tuân thủ theo đúng các quy định của chương trình và các văn bản có liên quan.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2013: UBND các xã tiến hành rà soát, lựa chọn danh điểm các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cần ưu tiên đầu tư xây dựng trong năm 2013, tổng hợp trình HĐND xã phê duyệt vào kỳ họp cuối năm để có cơ sở triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Tại Văn bản, UBND huyện yêu cầu các đơn vị được giao vốn làm chủ đầu tư từ nay cho đến hết ngày 30/12/2012, báo cáo định kỳ 1 tuần/lần (ngày thứ 5) về Phòng Dân tộc (Cơ quan thường trực của Chương trình) qua email: phongdtpn@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND huyện./. 

Tác giả:  Hương Dịu
Nguồn: 
Sign In