Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn
Danh sách các kênh tin
 • Giới thiệu chung
  • Điều kiện tự nhiên
  • Lịch sử - Văn hóa
  • Tiềm năng - Thế mạnh
  • Di tích - Danh thắng
 • Bộ máy tổ chức
  • Sơ đồ tổ chức chính quyền
  • Phòng ban đơn vị trực thuộc
  • Xã, thị trấn
  • Lãnh đạo đơn vị
   • Lãnh đạo Huyện ủy
   • Lãnh đạo HĐND huyện
   • Lãnh đạo UBND huyện
 • Tin tức - Sự kiện
  • Khối Huyện ủy, HĐND, UBND
  • Phòng ban ngành đoàn thể
  • Các xã, thị trấn
  • Đạo đức Hồ Chí Minh
  • Xây dựng nông thôn mới
 • Quy hoạch - Kế hoạch
  • Quy hoạch phát triển KTXH
  • Kế hoạch phát triển KTXH
 • Thông tin đầu tư
  • Chính sách ưu đãi đầu tư
  • Các dự án kêu gọi vốn đầu tư
  • Các dự án đầu tư
 • Thông tin đấu thầu
  • Thông báo mời thầu
  • Kết quả đấu thầu
Sign In