Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Thông báo số 119/TB-UBND

Xem tiếp


NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, tạo ra sản phẩm an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng huyện Pác Nặm giai đoạn 2016-2020

Xem tiếp

Sign In