Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Thông báo số 119/TB-UBND

Xem tiếp


+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 28/03/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dưng xã Bộc Bố huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Thuyết minh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Xem tiếp


V/v Sửa đổi một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Pác Nặm về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, tạo ra sản phẩm an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng huyện Pác Nặm giai đoạn 2016-2020

Xem tiếp

12
Sign In