Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Lịch sử hình thành và khái quát về kinh tế - xã hội huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 05/12/2012  )

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ.

Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện Ba Bể (Hiện nay, huyện Pác Nặm có 30.724 nhân khẩu). Huyện Pác Nặm có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bằng Thành, Bộc Bố, Cao Tân, Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La, Cổ Linh.

Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội

Là một huyện vùng cao, mới được thành lập, trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Pác Nặm luôn nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện Pác Nặm luôn chỉ đạo các địa phương phát huy những tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông - lâm nghiệp; các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác triệt để diện tích đất 01 vụ có khả năng sản xuất 2 vụ, khai hoang và phục hóa ruộng nước nhằm tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao sản lượng lương thực có hạt. Chính vì vậy, trong những năm qua, diện tích và sản lượng lương thực có hạt của huyện Pác Nặm đều tăng. với việc triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến nông, diện tích gieo trồng lúa, ngô của huyện được mở rộng qua các năm. Năm 2004, toàn huyện thực hiện được trên 1.600ha lúa, năng suất chỉ đạt 30%, sản lượng đạt 49.590 tấn thì đến năm 2012, toàn huyện thực hiện được trên 2.240ha lúa, năng suất bình quân đạt 47 tạ/ha, sản lượng đạt trên 105.000 tấn. Đối với cây ngô, năm 2004 chỉ thực hiện được trên 1.800ha với năng suất 26 tạ/ha, sản lượng đạt gần 49.000 tấn thì đến năm 2012, toàn huyện thực hiện được gần 3.000ha, năng suất đạt bình quân 35 tạ/ha, sản lương đạt trên 102.000 tấn.

Chăn nuôi đại gia súc là ngành kinh tế đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho người dân nơi đây. Với những lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện nhiều giải pháp phát triển đàn trâu, bò như: Tổ chức vận động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển đàn gia súc, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn thực hiện đề án. Do đó, chăn nuôi đại gia súc hiện đã trở thành ngành sản xuất mang lại thu nhập chính cho đồng bào nơi đây; nhiều hộ gia đình nhờ chăn nuôi đại gia súc đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiêu dự án trồng rừng mới, giao khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Hiện nay, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Pác Nặm chưa phát triển; hoạt động sản xuất chính chỉ là khai thác vật liệu xây dựng và gia công đồ gỗ gia dụng; các sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với việc chỉ đạo phát triển sản xuất, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện được các cấp Ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, khai thác triệt để mọi nguồn thu, thu đúng, thu đủ các sắc thuế. Do đó, kết quả thu ngân sách của huyện luôn hoàn thành kế hoạch giao; riêng năm 2008, huyện thu được 3.729,3/3.000 triệu đồng, đạt 124% kế hoạch đề ra.

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế được huyện Pác Nặm quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ các nguồn vốn hỗ trợ như: Các chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình 134, 135, Chương trình 30a, Dự án 3PAD… kết cấu hạ tầng kinh tế huyện từng bước được đầu tư xây dựng. Chỉ tính riêng từ năm 2005 - 2009, toàn huyện đã có 489 dự án, công trình được triển khai với tổng số vốn 300.239 triệu đồng; tập trung vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, thủy lợi, công trình nước sinh hoạt… Các công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Công tác lao động, thương binh - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói - giảm nghèo được huyện Pác Nặm triển khai thực hiện tốt. Huyện luôn thực hiện kịp thời việc trợ cấp cứu đói trong dịp tết, cứu đói giáp hạt, cứu trợ khó khăn đột xuất cho những gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn; thường xuyên quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, những đối tượng chính sách xã hội khác.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ cấp huyện đến cấp xã được duy trì tổ chức thường xuyên nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Hoạt động thể dục, thể thao luôn được duy trì thường xuyên với các môn thể thao thông thường như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu long, bóng bàn cùng các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ… Huyện đã thành lập được đội thông tin lưu động và duy trì hoạt động có hiệu quả, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Pác Nặm hiện nay đang có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cơ sở vật chất các trường học từng bước được đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau; đặc biệt là các điểm trường lẻ được xây dựng trên cơ sở sự đóng góp của người dân địa phương, thể hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn đã có có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Năm 2005, huyện được công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì thực hiện tốt. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đến nay, mạng lưới y tế trên địa bàn huyện Pác Nặm ngày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân: Trung tâm Y tế huyện đã được xây dựng khang trang; hàng năm, các trang thiết bị chuyên môn, dụng cụ y tế  được bổ sung đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh tại tuyến cơ sở. 10/10 Trạm Y tế xã đã được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới theo mô hình Trạm chuẩn Quốc gia. Đội ngũ cán bộ y tế của huyện được quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn; nếu như năm 2003 Ngành Y tế huyện chỉ có 03 bác sỹ tham gia điều trị thì đến năm 2011 đã có 12 bác sỹ tuyến huyện và 5/10 xã có bác sỹ hoạt động thường xuyên tại Trạm Y tế; 119/119 thôn, bản của huyện đều đã có nhân viên y tế được đào tạo bài bản và có cộng tác viên dân số hoạt động. Năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; phát hiện và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh ngay từ khi mới phát hiện. Chính vì vậy, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Pác Nặm không có dịch bệnh xảy ra; số lượt khám chữa bệnh tăng qua các năm; công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi ngày càng được chú trọng; gần 100% dân số trên địa bàn huyện được khám chữa bệnh miễn phí bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế.

Từ khi được thành lập đến nay, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Pác Nặm luôn được giữ vững./.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In