Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Khái quát chung về điều kiện tự nhiên huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ.

Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện Ba Bể (Hiện nay, huyện Pác Nặm có 30.724 nhân khẩu). Huyện Pác Nặm có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bằng Thành, Bộc Bố, Cao Tân, Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La, Cổ Linh.

Vị trí địa lý

Địa giới hành chính huyện Pác Nặm: Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng; Tây giáp tỉnh Tuyên Quang; Nam giáp huyện Ba Bể; Bắc giáp tỉnh Cao Bằng. Cụ thể các xã như sau:

Xã An Thắng

- Diện tích tự nhiên: 3.320,4ha

- Phía Bắc giáp xã Mai Long, tỉnh Cao Bằng

- Phía Nam giáp xã Nghiên Loan Pác Nặm và xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

- Phía Đông giáp xã Phan Thanh của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

- Phía Tây giáp xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Xã Bằng Thành

- Diện tích tự nhiên là 8.609.77ha

- Phía Bắc giáp xã Sơn Lộ và xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Phía Nam giáp xã Bộc Bố và xã Xuân La, huyện Pác Nặm

- Phía Đông giáp xã Ca Thành và xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

- Phía Tây giáp xã Nhạn Môn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Xã Bộc Bố

- Diện tích tự nhiên là 5.336.53ha

- Phía Bắc giáp xã Nhạn Môn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm

- Phía Nam giáp xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

- Phía Đông giáp xã Bằng Thành và Xuân La, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Nhạn Môn và xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

Xã Cao Tân

- Diện tích tự nhiên là 4.116.43ha

- Phía Bắc giáp xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

- Phía Nam giáp xã Cao Thượng, huyện Ba bể

- Phía Đông giáp xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Đà Vị và xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Cổ Linh

- Diện tích tự nhiên là 3.968.32ha

- Phía Bắc giáp xã Bộc Bố, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

- Phía Nam giáp xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

- Phía Đông giáp xã Xuân La, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Hồng Thái huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Công Bằng

- Diện tích tự nhiên là 5.335.21ha

- Phía Bắc giáp xã Nhạn Môn huyện Pác Nặm và xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

- Phía Nam giáp xã Cổ Linh và hai xã Hồng Thái, Yên Hoa, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

- Phía Đông giáp xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Xuân La

- Diện tích tự nhiên là 3.967.56ha

- Phía Bắc giáp xã Bộc Bố và xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, xã Mai Long huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

- Phía Nam giáp xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

- Phía Đông giáp xã An Thắng, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Bộc Bố và xã Cổ Linh huyện Pác Nặm

Xã Nhạn Môn

- Diện tích tự nhiên là 4.434,51ha

- Phía Bắc giáp xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Phía Nam giáp xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

- Phía Đông giáp xã Bằng Thành, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Giáo Hiệu, Công Bằng (huyện Pác Nặm), xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm và xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Xã Giáo Hiệu

- Diện tích tự nhiên là 2.705.18ha

- Phía Bắc giáp xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm

- Phía Nam giáp xã Bộc Bố và xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

- Phía Đông giáp xã Bộc Bố và xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm

- Phía Tây giáp xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

Xã Nghiên Loan

- Diện tích tự nhiên là 5.745,09ha

- Phía Bắc giáp xã Xuân La, xã An Thắng, huyện Pác Nặm

- Phía Nam giáp xã Thượng Giáo và xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

- Phía Đông giáp xã Bành Trạch huyện Ba Bể

- Phía Tây giáp xã Cao Thượng, huyện Ba bể và các xã: Cao Tân, Cổ linh, huyện Pác Nặm.

Địa hình, khí tượng thủy văn

Với đặc thù là huyện miền núi, Pác Nặm có địa hình phức tạp, có độ dốc lớn ( trung bình từ 400 - 1.200m so với mặt nước biến), chia cắt mạnh.

Huyện Pác Nặm nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành 02 mùa trong năm: Mùa khô thường xảy ra từ tháng 10 năm trước đén tháng 4 năm sau. Do ảnh hưởng khí hậu vùng núi cao nên vè mùa khô thường xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Mùa mưa từ tháng 5 - tháng 9 trong năm; do ảnh hưởng bởi địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ trung bình năm từ 220C đến 280C. Độ ẩm không khí trung bình từ 84-85%.

Lượng mưa trung bình năm của huyện là 1.346mm, thuộc vùng mưa ít của tỉnh. Các tháng có lượng mưa lớn là tháng 4,5,6,7 với tổng lượng mưa của 4 tháng này lên tới 90% tổng lượng mưa cả năm; các tháng còn lại có lượng mưa nhỏ. Do sự phân bố lượng mưa không đều và chênh lệch lớn nên đã gây khó khăn (sạt lở đất, lũ quyets, hạn hán…) trong việc phát triển nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Sông ngòi

Huyện Pác Nặm có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, có 3 con sông lớn: Sông Năng, sông Công Bằng, sông Nghiên Loan. Hệ thống suối bao gồm trên 40 con suối lớn nhỏ: Suối Nặm Khiếu (Nhạn Môn), suối Khuổi Tuốn (Nghiên Loan), suối Nà Lại, Khuổi Mạn (Bằng Thành), suối Khuổi Khiêu (Bộc Bố), suối Khuổi Trảng (Giáo Hiệu).../.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In