Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 03/02/2019, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc không tổ chức Lễ hội Mù Là huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở tách ra từ 10 xã nghèo nhất của huyện Ba Bể theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003 của Chính phủ; chính thức làm lễ ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 19/8/2003. Là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm Thành phố Bắc Kạn hơn 90 km. Pác Nặm là một trong 62 huyện nghèo của cả nước được hỗ trợ từ Chương trình 30a của Chính phủ, 70% xã thuộc diện hỗ trợ từ Chương trình 135. Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên trên 47.500ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp có hơn 46.000 ha, chiếm 96,94%; Diện tích đất phi nông nghiệp trên 1.134 ha, chiếm 2,39%; Diện tích đất chưa sử dụng 319,92 ha, chiếm 0,67%. Trên địa bàn huyện có 10 đơn vị hành chính với 118 thôn, gồm 07 dân tộc anh em cùng sinh sống là: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Hoa, với dân số trung bình 33.452 người.

Xem tiếp


Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Thông báo điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018

Xem tiếp


Ban hành quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Pác Nặm

Xem tiếp

12
Sign In