Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 31/5/2021, Ủy ban Bầu cử huyện Pác Nặm ban hành Nghị quyết số 92/NQ-UBBC, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem tiếp


Ngày 01/6/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 61 /KH-MTTQ-BTT và lời kêu gọi Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân chung tay Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đã quy định phải bảo đảm có ít nhất 35% người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là nữ; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND. Huyện Pác Nặm đã và đang chú trọng đảm bảo tỷ lệ này trong cơ cấu đại biểu HĐND các cấp. Qua đó góp phần thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như phát huy vai trò, sự đóng góp quan trọng của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xem tiếp


Ngày 06/5/2021, UBND huyện ban hành Báo cáo số 172/BC-UBND về Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về dự thảo lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Huyện Pác Nặm vừa tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật dân quân tự vệ năm 2021.

Xem tiếp


Trong năm 2020, toàn huyện đã thực hiện giải quyết việc làm cho 1.422 lao động, đạt 203,14% KH. Năm 2021 huyện Pác Nặm phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.000 lao động

Xem tiếp


Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm tốt đẹp cũng như công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, Bác từng căn dặn: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên”. Học tập và làm theo lời dạy của người, thời gian qua tuổi trẻ xã Giáo Hiệu đã ra sức thi đua học tập, lao động và xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội xã nhà ngày càng phát triển.

Xem tiếp

123
Sign In