Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Ban hành quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Pác Nặm

Xem tiếp


Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý

Xem tiếp


Theo thống kê của ngành chức năng huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này trên địa bàn toàn huyện có 385 hộ dân đầu tư chăn nuôi Dê với tổng đàn đạt trên 4.200 con.

Xem tiếp

Sign In