Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ban hành quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 30/11/2017  )
Tác giả:  UBND huyện Pác Nặm
Nguồn: 
Sign In