Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

280282

Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Pác Nặm.

Sau hơn hai năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bằng những việc làm thiết thực,...

Huyện Pác Nặm tập trung các nguồn lực cho phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Trong thời gian qua, huyện Pác Nặm đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, như triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ kinh phí cho người dân trồng các loại cỏ, chăn nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo,...

Họp xác nhận pháp lý bản đồ và địa giới hành chính với huyện Nguyên Bình ( Cao...

Huyện Pác Nặm vừa phối hợp với huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp để thống nhất xác nhận pháp lý cho bộ bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính gốc thực địa của hai địa phương.

Pác Nặm thực hiện được 90ha đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

Trong vụ xuân 2018 này, huyện Pác Nặm đã triển khai thực hiện được 90ha Mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ.

Gần 856m3 gỗ rừng trồng được cấp phép khai thác kể từ đầu năm.

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND các xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã xác nhận 23 bản đăng ký khai thác gỗ rừng trồng, cây trồng phân tán cho các hộ dân với tổng khối lượng là 585,94m3.

Sign In