Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

771376

Huyện Pác Nặm nỗ lực giải ngân các nguồn vốn XDCB.

Trong thời gian qua, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn XDCB, đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

Dự án CSSP triển khai hoạt động cho 24 Tổ hợp tại Pác Nặm.

Năm 2020 này, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hỗ trợ triển khai hoạt động cho 24 Tổ hợp trên địa bàn huyện Pác Nặm với 335 hộ dân tham gia.

Hội LHPN Pác Nặm duy trì hiệu quả 26 mô hình CLB các loại.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội; tích cực triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội theo hướng thiết thực; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích...

Nâng cao tỷ lệ TTHC được giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2020 này huyện Pác Nặm phấn đấu tỷ lệ TTHC được cung cấp mức độ 3 của cấp huyện và cấp xã đạt 70%, tỷ lệ TTHC được cung cấp mức độ 4 đạt 20%, lần lượt tăng 10% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Pác Nặm có 25 công trình thủy lợi bị hư hỏng cần sửa chữa.

Theo số liệu thống kê của huyện Pác Nặm, trong tổng số 153 công trình thủy lợi hiện có của địa phương có 25 công trình đã bị hư hỏng cần được sửa chữa.

Sign In