Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

213570

Người dân Pác Nặm tập trung phòng chống đói, rét cho đàn Gia súc.

Những ngày này, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các cấp chính quyền ở huyện Pác Nặm đang tập trung chỉ đạo thực hiện đó là làm tốt công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc gia cầm, giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Nhận...

Toàn huyện Pác Nặm còn gần 5.200 người dân vay vốn ủy thác qua NH CSXH.

Theo thống kê của Ngân hàng CSXH huyện Pác Nặm thì cho đến thời điểm này trên địa bàn huyện còn có 5.194 khách hàng có dư nợ với tổng số tiền là trên 213,7 tỷ đồng

Hoàn thành 75 công trình đường Nông thôn mới từ năm 2013 đến nay.

Từ năm 2013 đến nay huyện Pác Nặm đã triển khai thực hiện được 75 công trình đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tổng chiều dài gần 35,3km.

Sản lượng rau các loại năm 2017 của Pác Nặm đạt trên 2.300 tấn.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Pác Nặm thì trong năm 2017 vừa qua sản lượng rau các loại trên địa bàn huyện đạt trên 2.300 tấn, bằng 110% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Huyện Pác Nặm phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 đạt 20.550 tấn.

Một trong những chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp quan trọng của huyện Pác Nặm trong năm 2018 là phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 20.550 tấn, tăng gần 200 tấn so với kết quả thực hiện của năm 2017.

Sign In