Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

10 Xã thuộc huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 10/12/2012  )

 

      1. Xã An Thắng

 

        2. Xã Bằng Thành

 

        3. Xã Bộc Bố

 

        4. Xã Cao Tân

 

        5. Xã Cổ Linh

 

        6. Xã Nhạn Môn

 

        7. Xã Nghiên Loan

 

        8. Xã Xuân La

 

        9. Xã Công Bằng

 

       10. Xã Giáo Hiệu

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In