Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND huyện Pắc Nặm

( Cập nhật lúc: 18/12/2013  )

Ban quản lý các dự án                                                      

Phòng Công Thương

Phòng Dân Tộc

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

Phòng lao động thương binh-và xã hội

Phòng Nội Vụ

Phòng nông nghiệp và PTNT

Phòng tài chính-kế hoạch

Phòng tài nguyên và môi trường

Phòng tư pháp

Phòng văn hóa thông tin

Phòng y tế

Trung tâm dạy nghề

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In