Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN PÁC NẶM

( Cập nhật lúc: 13/04/2020  )

 

1. Đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

Năm sinh: 1964;

Dân tộc: Tày;

Trình độ học vấn: 12/12;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

Số điện thoại liên hệ: 0915601916.

 

 2. Đồng chí Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Năm sinh: 1979;

Dân tộc: Kinh;

Trình độ học vấn: 12/12;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

Số điện thoại liên hệ: 0912477495.

 

 3. Đồng chí Nguyễn Đình Điệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 Năm sinh: 1976;

Dân tộc: Kinh;

Trình độ học vấn: 12/12;

Trình độ chuyên môn: Đại học, Thạc sỹ;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

Số điện thoại liên hệ: 0982700458.

 

4. Đồng chí Dương Văn Quỳnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Năm sinh: 1979;

Dân tộc: Tày;

Trình độ học vấn: 12/12;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

Số điện thoại liên hệ: 0977331619.

 

 

 5. Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

Năm sinh: 1977;

Dân tộc: Tày;

Trình độ học vấn: 12/12;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

Số điện thoại liên hệ: 0988116528.

 

 

 6. Đồng chí Ma Văn Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Năm sinh: 1976;

Dân tộc: Tày;

Trình độ học vấn: 12/12;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

Số điện thoại liên hệ: 0912599545.

 

 

  

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In