Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Lãnh đạo HĐND - UBND huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM NHIỆM KỲ 2011 - 2016 

1. Đồng chí Nguyễn Đình Điệp - Phó Bí thư -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

 

Sinh ngày  

Nơi cơ trú: 

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độc chuyên môn: 

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

Nhiệm vụ:

      - Phụ trách chung. Chỉ đạo, điều hành và quản lý mọi hoạt động của UBND huyện. Trực tiếp phụ trách các cơ quan thuộc khối nội chính; khối văn hóa - xã hội; chủ tài khoản huyện. Là người phát ngôn của UBND huyện.

       - Chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác quy hoạch; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; tài chính kế hoạch; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.Làm Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch hội đồng tư vấn thuế; Trưởng ban an toàn giao thông, Phòng chống thiên tai - TKCN; Chủ tịch hội đồng NVQS huyện; Làm Trưởng Ban Chỉ đạo theo yêu cầu 

       - Phụ trách Chương trình  mục tiêu Quốc gia, Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy

 

2. Đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

-Sinh ngày 06/6/1976

Nơi cư trú: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm Nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện.

Số ĐT: 0209.3893.126

Nhiệm vụ:

       - Phụ trách các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp; Tài nguyên, môi trường; Đề án sản xuất hàng hóa; Kinh tế tập thể; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cải cách thủ tục hành chính; Các dự án phát triển hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP); Chánh văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện; Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch hội đồng và các Trưởng BCĐ khác theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công và các công tác khác khi Chủ tịch UBND huyện phân công 

       - Phụ trách công tác: Văn phòng HĐND - UBND huyện; Phòng Nông Nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên Môi trường; Trạm Khuyến nông; Trạm Thú y; Trạm Trồng trọt và BVTV; Hạt Hiểm lâm; Chi cục Thống kê; Trạm quản lý thủy nông; Đội quản lý thị trường số 8

       - Phụ trách xã Nghiên Loan

 

3. Đồng chí Đào Duy Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện  

 

-Sinh ngày 26/10/1979

Nơi cư trú: Tổ 10 phường Phùng chí kiên Thành phố Bắc Kạn

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm vụ:

       - Phụ trách các lĩnh vực: Một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Kinh tế - xã hội, Văn hóa - xã hội; công tác xây dựng cơ bản (bao gồm các Chương trình MTQG); công thương nghiệp; dịch vụ; khoa học công nghệ; phòng chống cháy nổ; công tác Dân tộc; dạy nghề; Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá công tác giảm nghèo; Chủ tịch hội đồng GDQP - AN; Hội đồng giải phóng mặt bằng các công trình dự án; Các trưởng ban chỉ đạo khác theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ công tác khác khi Chủ tịch UBND huyện

       - Phụ trách công tác Kinh tế hạ tầng, Ban quản lý dự án xây dựng, Giáo dục nghề nghiệp - GDTX, Lao động -TB&XH, Văn hóa Thông tin, TTVHTT&TT, Ban quản lý Chợ và Bến xe, các hội; Hội người cao tuổi, Hội cựu TNXP, Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN, Hội chữ thập đỏ.

 

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN PÁC NẶM 

1. Đồng chí Lâm Văn Điển - Chánh Văn phòng

 

-Sinh ngày 15/03/1974

Nơi cư trú: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm Nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chánh văn phòng UBND huyện.

Số ĐT: 0209.3893.126

Nhiệm vụ:

        - Phụ trách chung; trực tiếp tham mưu xây dựng, kiện toàn công tác cán bộ Văn phòng; chỉ đạo công tác tham mưu, tổng hợp cho thường trực HĐND-UBND huyện; công tác nội chính; giải quyết công việc của Phó Chánh Văn phòng khi Phó Chánh Văn phòng đi vắng. Chủ tài khoản đơn vị dự toán.

 

 

2. Đồng chí Lý Văn Bằng - Phó Chánh Văn phòng

 

Sinh ngày  

Nơi cư trú: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: 

Trình độ học vấn: 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Phó chánh văn phòng UBND huyện.

- ĐT: 0209.3893.120  

 

 

- Phụ trách công tác tổng hợp của Văn phòng; Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên viên tổng hợp và soạn thảo các loại báo cáo; Trực tiếp dự hội nghị giao ban hàng tháng, soạn thảo các văn bản, báo cáo tháng, quý, sơ, tổng kết năm, soạn thảo thông báo kết luận hội nghị giao ban hàng tháng; các cuộc họp được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo, giải quyết công việc của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng (trừ công tác cán bộ); giải quyết công việc của đồng chí Thắng  khi đồng chí Thắng đi vắng. Phụ trách công tác HĐND, nông, lâm nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

- ĐT: 0209.3893.067

- Email: 

3. Đồng chí        Phó Chánh Văn phòng

 

Sinh ngày  

Nơi cư trú: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: 

Trình độ học vấn: 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Phó chánh văn phòng UBND huyện.

- ĐT: 0209.3893.120  

Nhiệm vụ:

        - Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp.v.v.. của Thường trực HĐND-UBND huyện. Chỉ đạo công tác rà soát, tổng hợp và ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, cụ thể như: Văn hóa thông tin, thể dục thể thao và các chế độ chính sách xã hội; công tác khoáng sản. Hỗ trợ Chánh văn phòng công tác quản trị-hành chính.

      - Theo dõi, tổng hợp báo cáo, soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính, thuế; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân.

      -  Thực hiện các công việc khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In