Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủCV số 216/UBND-THundefined11/04/2017
2 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của các đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2022 tại các địa phương nơi các đại biểu ứng cửsố 02/TB-HĐNDundefined04/04/2017
3Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202101/TB-HĐNDundefined06/03/2017
4Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn71/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
5Về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -202070/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
6Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án đầu t...69/2016/NQ - HĐNDundefined08/12/2016
7Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân công tác Thi hành án năm 201768/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
8Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 202567/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
9Về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202166/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
10Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202165/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
11Thành lập Đoàn giám sát về hiệu quả thực hiện chính sách trồng rừng theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính ph...64/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
12Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201763/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
13Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2...62/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
14Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201761/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
15Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biê...60/NQ-HĐND undefined08/12/2016
16Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 201759/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
17Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng lại viên chức năm 2013Danh sáchundefined13/04/2015
18Kế hoạch tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013KH sô:32/KH-UBNDundefined16/03/2015
19QĐ v/v thành lập Ban Tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 2391/QĐ-UBNDundefined24/12/2014
20QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
Sign In