Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
2Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
3Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
4QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
5V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủCV số 216/UBND-THundefined11/04/2017
6 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của các đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2022 tại các địa phương nơi các đại biểu ứng cửsố 02/TB-HĐNDundefined04/04/2017
7Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202101/TB-HĐNDundefined06/03/2017
8Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn71/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
9Về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -202070/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
10Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án đầu t...69/2016/NQ - HĐNDundefined08/12/2016
11Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân công tác Thi hành án năm 201768/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
12Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 202567/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
13Về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202166/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
14Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202165/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
15Thành lập Đoàn giám sát về hiệu quả thực hiện chính sách trồng rừng theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính ph...64/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
16Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201763/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
17Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2...62/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
18Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201761/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
19Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biê...60/NQ-HĐND undefined08/12/2016
20Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 201759/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
21Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng lại viên chức năm 2013Danh sáchundefined13/04/2015
22Kế hoạch tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013KH sô:32/KH-UBNDundefined16/03/2015
23QĐ v/v thành lập Ban Tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 2391/QĐ-UBNDundefined24/12/2014
24QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
Sign In