Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Từ năm 2013 đến nay, huyện Pác Nặm đã đầu tư xây dựng 75 công trình đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM với tổng chiều dài gần 35km.

Xem tiếp


Theo kết quả rà soát mới nhất từ Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này toàn huyện vẫn còn có tới 07 tiêu chí chưa có xã nào đạt được.

Xem tiếp


Là huyện còn khó khăn nhất trong tỉnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, nhờ đó diện mạo nông thôn mới của Pác Nặm đã có sự đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Một trong số đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của Hội CCB các cấp.

Xem tiếp


Kể từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Và hiệu quả mà cuộc vận động mang lại đã góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Trong năm 2017 này xã Nhạn Môn đã đầu tư trên 1,1 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2016 kéo dài để thực hiện các công trình giao thôn nông thôn.

Xem tiếp


Mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so với các địa phương khác trong tỉnh, nhưng trong thời gian qua việc triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Pác Nặm đã từng bước thu được những kết quả rất khả quan. Để có được thành công đó là nhờ chính quyền các cấp ở địa phương đã thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong việc chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Thời điểm này huyện Pác Nặm đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh được tiến độ giải ngân nguồn vốn Xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Đến thời điểm này, huyện Pác Nặm đã giải ngân được 1 tỷ 261 triệu đồng trong tổng số 1 tỷ 310 triệu đồng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quố gia xây dựng NTM năm 2016, đạt 96,3% KH.

Xem tiếp


Năm 2017 này, kế hoạch phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Pác Nặm đều được đề ra tăng cao so với kết quả thực hiện trong năm 2016.

Xem tiếp


Kết thúc năm 2016 toàn huyện Pác Nặm đã có 81,3% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vượt 0,8% so với kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2017 này huyện Pác Nặm phấn đấu nâng tổng số dân cư được dùng nước hợp vệ sinh lên trên 82%.

Xem tiếp

123
Sign In