Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so với các địa phương khác trong tỉnh, nhưng trong thời gian qua việc triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Pác Nặm đã từng bước thu được những kết quả rất khả quan. Để có được thành công đó là nhờ chính quyền các cấp ở địa phương đã thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong việc chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Thời điểm này huyện Pác Nặm đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh được tiến độ giải ngân nguồn vốn Xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Đến thời điểm này, huyện Pác Nặm đã giải ngân được 1 tỷ 261 triệu đồng trong tổng số 1 tỷ 310 triệu đồng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quố gia xây dựng NTM năm 2016, đạt 96,3% KH.

Xem tiếp


Năm 2017 này, kế hoạch phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Pác Nặm đều được đề ra tăng cao so với kết quả thực hiện trong năm 2016.

Xem tiếp


Kết thúc năm 2016 toàn huyện Pác Nặm đã có 81,3% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vượt 0,8% so với kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2017 này huyện Pác Nặm phấn đấu nâng tổng số dân cư được dùng nước hợp vệ sinh lên trên 82%.

Xem tiếp


Từ nguồn vốn chương trình 135 năm 2016, huyện Pác Nặm đã đầu tư xây dựng mới tuyến kênh mương Nà Vạc thuộc thôn Đông Nưa xã Cao Tân.

Xem tiếp


Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM đã được các cấp ngành và đông đảo người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm hưởng ứng tham gia, qua đó thu được nhiều kết quả rất tích cực. Một trong những thành công rõ nét nhất chính là việc phát huy vài trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào XDNTM .

Xem tiếp


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Phong trào hiến đất làm đường tại huyện vùng cao Pác Nặm đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ

Xem tiếp


Là huyện vùng cao của tỉnh, Pác Nặm luôn ưu tiên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thúc đẩy nền phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Một trong những hướng đi đang được các cấp chính quyền địa phương quan tâm và cho thấy những tín hiệu tích cực đó chính là chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Xem tiếp


Năm 2016 này, huyện Pác Nặm được cấp 1.060 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp

123
Sign In