Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2016 đối với chức danh Trưởng công an xã và Chỉ huy trương Quân sự xã

Xem tiếp


Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2016

Xem tiếp


Thông báo điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2016.

Xem tiếp


Về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2016

Xem tiếp


Thông báo tổ chức thi tuyển đối với người dự tuyển công chức cấp xã năm 2016

Xem tiếp


Quyết định Ban hành nội quy thi tuyển dụng công chức câp xã năm 2016

Xem tiếp


Về việc lựa chọn tuyển chức danh Trưởng Công an và chỉ huy Trưởng Quân sự xã

Xem tiếp

1234
Sign In