Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

166635

Pác Nặm cấp phát gần 69 tấn phân bón để triển khai Đề án phát triển sản xuất.

Để triển khai các mô hình trong Đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, huyện Pác Nặm đã tiến hành cấp phát gần 69 tấn phân bón các loại cho các hộ dân tham gia.

Pác Nặm có 96 thôn, bản có nhà văn hóa.

Xác định, nhà văn hóa đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng và cũng là một trong các tiêu chí khó của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, do đó thời gian qua huyện Pác Nặm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy...

Triển khai Đề án “ Truyền thông phòng, chống mua bán người ” giai đoạn 2017 -...

Huyện Pác Nặm vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người theo nội dung Đề án “Truyền thông phòng, chống mua bán người” giai đoạn 2017 – 2020.

Toàn huyện cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ mùa.

Đến thời điểm này, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy vụ mùa với diện tích thực hiện được là 1.400ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Số lượng các tiêu chí Nông thôn mới đạt chuẩn ở Pác Nặm giảm.

Theo kết quả đánh giá mới nhất thì ở thời điểm hiện tại số lượng các tiêu chí Nông thôn mới đạt chuẩn của huyện Pác Nặm đã giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016.

Sign In