Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

139956

Cựu chiến binh Pác Nặm chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Là huyện còn khó khăn nhất trong tỉnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, nhờ đó diện mạo nông thôn mới...

Trên 530 hộ nghèo ở Pác Nặm được vay vốn phát triển sản xuất từ đầu năm.

Trong 5 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có 537 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH huyện để phát triển kinh kế với tổng số tiền gần 10,7 tỷ đồng.

Pác Nặm cấp phát được trên 3.200 ấn phẩm, tạp chí theo Quyết định 633 của Chính...

Từ đầu năm 2017 đến nay huyện Pác Nặm đã tiến hành cấp phát được trên 3.200 tờ ấn phẩm, tạp chí, báo theo Quyết định số 633/QĐ-TTg của Chính phủ.

Bằng Thành - Điểm sáng trong phát triển kinh tế rừng ở Pác Nặm.

Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm đã tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc trồng rừng, tạo việc làm ổn định và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, góp...

Pác Nặm cấp trên 31.200 thẻ BHYT cho các đối tượng CSXH.

Từ đầu năm đến nay, huyện Pác Nặm đã tiến hành cấp phát được trên 31.200 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Sign In