Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

128250

Pác Nặm tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị...

Sáng ngày 18/4, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và chuyên đề năm 2017 " Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống,...

Gần 400 lượt người dân được chuyển giao KHKT về Khuyến nông kể từ đầu năm.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trạm khuyến nông huyện Pác Nặm đã tiến hành mở được 09 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho gần 400 lượt người dân trên địa bàn.

Chăn nuôi lợn ở Pác Nặm vẫn đang phát triển khá ổn định.

Mặc dù giá thịt lợn hơi trên địa bàn huyện đang có chiều hướng giảm mạnh, tuy nhiên người chăn nuôi ở Pác Nặm vẫn tin tưởng trong việc duy trì và phát triển tổng đàn.

Hiệu quả sau 15 năm triển khai Chỉ thị 06-CT/TW về "củng cố và hoàn thiện mạng...

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về "củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở" trên địa bàn huyện vùng cao Pác Nặm đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về...

Khó khăn trong thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở Pác Nặm.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành giáo dục của huyện Pác Nặm nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với giáo dục theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”; góp phần nâng cao chất lượng giáo...

Khối Huyện ủy, HĐND, UBND

Pác Nặm tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị...

Sáng ngày 18/4, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và chuyên đề năm 2017 " Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống,...

Xem tiếp

Phòng ban ngành đoàn thể

Khó khăn trong thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở Pác Nặm.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành giáo dục của huyện Pác Nặm nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với giáo dục theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”; góp phần nâng cao chất lượng giáo...

Xem tiếp

Sign In